Hvornår skal jeg aflevere mine bilag?
Aflevering foregår løbende. Nogle samler og sender til os hver 14. dag eller hver måned – andre sender til os dagligt. Under vores indledende møde aftaler vi, hvornår og hvordan du afleverer dine bilag, så du får den løsning, der passer dig bedst. Af hensyn til momsindberetning, er det vigtigt, at du afleverer dine bilag hurtigst muligt efter kvartalsudløbet.

Hvilke bilag skal jeg aflevere?
Dine bilag dokumenterer hændelserne i din virksomhed og skal bogføres, så regnskabet udviser et sandfærdigt billede. De bilag, der dokumenterer det, er f.eks. lønsedler, låne/leasingpapirer og dokumenter for køb og salg – fakturaer, boner m.m. Derudover har vi brug for enten kigge/betaleadgang til dine konti eller kontoudtog over disse.

Hvornår får jeg mine bilag retur?
Har du behov for adgang til dine bilag, scanner vi dem ind og opretter en mappe, du kan logge dig ind i og se dem alle.

Hvem kan jeg spørge?
Hos Kontordamerne har du altid en fast kontaktperson, der primært varetager dine interesser.

Hvor foregår arbejdet?
Kontordamerne kommer gerne til møde i din virksomhed, men det daglige arbejde foregår fra kontoret i Asnæs. Du behøver altså ikke at stille en arbejdsplads til rådighed for os.